UnitsSystem

public enum UnitsSystem : CaseIterable, Equatable

Units system

 • Metric units system.

  Declaration

  Swift

  case metric
 • us

  US units system.

  Declaration

  Swift

  case us
 • uk

  UK units system.

  Declaration

  Swift

  case uk